Sağlık Sektörü Ve Hasta Yatakları

Hasta insanların daha konforlu bir nekahet döneni geçirmeleri adına imalatını yaptığımız hasta yatakları bugün Türkiye ve bir çok dünya ülkesinde kullanılmaktadır. Bu kadar geniş bir kitleye hitap etmemizin sebebi ise tamamen kalite ve uygun fiyat odaklı üretime odaklanmış olmamızdır.

Ürünlerimiz bir hastanın temel hareket ihtiyaçlarını en az efor sarf ederek gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Hem ayak hem de bel üstü hareketliliğinde sorun yaşayan hastalarımız için üretimini yaptığımız iki hareketli hasta yatağı modelleri en çok rağbet gören ürünlerimizdir.

Üç hareketli olarak ürettiğimiz ve hastanın yatak içerisinde yukarı aşağı asansör hareketi yapmasına olanak tanıyan piston motorlu hasta yataklarımızın da geniş bir kullanım alanı vardır. Bu üç motorlu karyola modelinde bulunan asansör hareketi hem bakıcı hem de hasta için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 4 motorlu olarak da bilinen trendelenburg hareket sistemi ile donattığımız hasta karyolası modellerimiz daha çok yoğun bakım ortamlarında kullanım alanı bulmaktadır.

Kaliteli Ve Ekonomik Hasta Yatakları

Üretimde kullandığımız iş makinelerimiz, torna ve kaynak tezgahlarımız da imal ettiğimiz karyolaların kalitesine paralel şekilde son teknoloji ürünleridir. Bir çok sağlık kongresinde Haskar Medikal hasta yatağı ürünlerinin avantajları anlatılmıştır. Sağlık kongreleri belli bir veya bir kaç konu için sağlık sektöründeki çalışanların bir araya gelerek; sunum, soru cevap, tartışma yaparak bilgi alış verişinde bulunmasıdır. Firmamız da bu kongrelere katılarak kendi sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Kaliteli Hasta Yatağı Tasarımları

Kaliteli Hasta Yatağı Tasarımları

Her yıl dünya da ve Türkiye’de sağlık alanında birçok kongre düzenlenmektedir. Yapılan kongreler bazen ulusal, bazen de uluslararası olarak planlanır ve yapılır. Bu kongrelerin konuları sağlık sektörüyle ilgili yapılan çalışmalar, gelişmelerin geldiği son noktalar, hastalıklar, sağlığın iyileşmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı vb. konuları içerir. Katılımcılar sağlık çalışanlarından yani; doktorlar, akademisyenler, hemşireler, ebeler ve diğer sağlık çalışanlarından oluşabilir. Konunun uzmanları ana ve alt başlıklar olarak konularının anlatırlar. Katılımcıların konunun uzmanına danışma ve soru sorma hakları vardır.

Sağlık Kongrelerinde Hasta Yatağı

Yapılacak olan 1. uluslararası 2. ulusal ebelik kongresinde konular; gebelik, doğum, loğusalık, doğum ağrısı yönetimi, doğuma yardımcı yöntemler, doğum yatakları gibi konular içermektedir. Yine bu kongreler farklı yerlerden gelen hekim ve katılımcıların birbirleriyle tanışma imkanı sunmaktadır. Sağlık kongreleri ayrıca fuar işlevi de görebilir örneğin; ilaç firmaları, medikaller, tıbbi cihaz araçları firmaları stant kurarak ürünlerini sunarlar. Hekimler ve katılımcılar bu ürünleri görme imkanına sahip olurlar. Böylelikle ürünlerin fayda-zarar oranını, uygulanabilirliğini yakından görme şansını yakalarlar. Kongrenin ilk günlerinde kurslar verilebilir. Kurslar uygulamalı veya akademik boyutta olabilir.

Akademik boyuttaki verilen kursun konusu ‘Yüz nakli’ gibi hala gelişmekte olan konular olabilir. Son yıllarda bu kongrelere hastalara da katılım imkanı sunulabilmektedir. Böylelikle hastalar, sorularının cevaplarını konunun uzmanından alabilme imkanına sahip olmuşlardır.

Sağlık kongreleri kısaca özetlemek gerekirse insan sağlığı ve sağlık sektörünü ilgilendiren gelişimlerin, yeniliklerin, toplumdaki olağan ve olağanüstü sağlık ve hastalık, iyilik hali durumlarının tartışılıp, bilgi alış verişinin yapıldığı, sağlık çalışanlarının bir araya geldiği kongrelerdir.

Hasta yatağı sektörü

İç ve dış pazarın güçlenmesi demek o ülkenin ekonomisinin de güçlenmesi demektir. Öncelikli olarak bir ülkenin kendi içinde pazarını düzenlemesi ve zamanla geliştirmesi gerekmektedir. İç pazarı gelişmekte olan bir ülke daha sonra yurt dışına açılarak kendi ülke ekonomisini istenilen ve olması gereken yere getirir. Son yıllarda ülkemizde bu olanda ok çok çalışma ve ciddi adımlar atılmakta dış ticaretten daha çok kendi içimizdeki hasta yatağı ticaretine önem vermiş bulunmaktayız. Hem kendi ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlama yolunda bu adımlar atılmaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke konumunda, gün geçtikçe hem ülke olarak hem de insanımız olarak bu konuda daha fazla bilinçli bir duruma gelerek ilerleyişimizi devam ettiriyor olacağız.

Hasta Yatağı Endüstrisi

Endüstri ve sanayi sektörleri birçok sektör bu gelişimin ve kalkınmanın içerisinde bulunmaktadır. Kendi hasta yatağı imalatlarımız ve diğer kendi yerli ürünlerimize gün geçtikçe ilgi daha fazla artmakta. Dünya ekonomisi içerisinde gelişebilmek yerli üretimlerde kendi imalatları mızrak geçer hala gelmiş durumda, İç pazarın oluşumunda işçi ve işveren toplulukları büyük bir yer kaplamaktadır. Kendi yerli hasta yataklarını üretme yolunda ilk önce onların bilinçli tavrı ve tutumları büyük yer kaplamaktadır. İç pazarın sağlamlaştırmadan dış pazarı düşünmek şuan için zor gözükmektedir. Ülkenin kendi yerli imalatı olan hasta yatakları o toplum için her zaman daha önemli ve daha özel kabul görmektedir. Bu durumda ülkenin kendi içerisinde zamanla ekonominin daha güçlü bir hale geleceğini kanıtlar nitelikte bir olay.

Hasta Karyolası İmalat Ve Pazarlama

Hasta Karyolası İmalat Ve Pazarlama

Hasta Yatağı Temini

Dünya ekonomisi gün geçtikçe gelişmekte ve sadece belirli ülkeler arasında devam etmektedir. Bu gelişmelerin arkasında kalan ülkelerin ekonomisine de geri kalıyor olacaktır. İç pazarın önemini de bu noktada daha iyi anlar bir konuma geliyoruz. İç pazarı gelişmeden dış ülkelere açılmak hasta yatağı temini ve hasta karyolası satımı oldukça zor bir hal almaktadır. Bunun farkında olan ülkeler belirli çalışmalar ve bu konular hakkında eğitim verecek konuma gelmiş durumda, bunun en büyük nedeni ekonomi, ekonomik bir ülkenin bel kemiği durumundadır ve sürekli dik durmak ve ekonomisini kalkındırmak ister bu durumda zamanla ülkelerin gelişimine en büyük artı olarak göze çarpmaktadır.

Havalı Hasta Yatağı Tasarımları

Uyumak, hasta bir insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Bu en temel ihtiyacın en iyi şekilde değerlendirilmesi de belli ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Ferah bir ortam ve iyi bir hasta yatağı insanın temel ihtiyacı olan uyku ihtiyacını gidermesinde yeterli olmaktadır. Günümüzde gittikçe daralan evler ve kalabalık aileler belli ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunların en başında uyuma ihtiyacını karşılamak için kullanılan hasta yatakları gelmektedir. Özellikle evlerde kullanışlı alanlar yaratmak ve aynı zamanda dekorasyon oluşturmak önemli hale gelmiştir. Bugün hasta yatakları, sadece uyku ihtiyacını karşılamak için değil farklı dekorasyon fikirleri ve birden fazla işlevi olan eşyalar olarak popülerlik kazanmışlardır.

Hasta Yataklarının İşlevleri

Modern evlerde mekan dekore edilirken dikey dekorasyon öne çıkar. Bugün çocuk odalarıyla sınırlı kalmayan hasta yatakları yetişkinler için akıllı hasta yatağı tasarımlarıyla öne çıkmaktadır.

Hasta Yataklarında En İşlevsel Tasarımlar

Hasta Yataklarında En İşlevsel Tasarımlar

Hasta yataklarının basitlikten kurtulup farklı roller yüklenmesi ona verilen önemi de gittikçe attırmıştır. Artık her evin ihtiyacına, her bütçeye ve her zevke hitap eden hasta yatağı modelleri bulunmaktadır. Durum böyle olunca özellikle hasta bakan aileler küçük araştırmalarla evlerinde farklı dekorasyonlarda hasta odası düzenleyebilmektedirler.

Dekoratif Hasta Yatağı Fikirleri

Bugünün hasta yatağı modelleri, ergonomik ve estetiği birleştiren geniş bir stil ve tema yelpazesine sahiptir. Günümüzde insanların en çok tercih ettikleri hasta yatağı modelleri ve dekorasyonlarda dikkat edilen yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

  • Hasta yatağı alınırken odanın büyüklüğüne dikkat edilmeli,
  • Çocuklar için alınacak hasta yataklarında başlıklar renkli olmalı,
  • Hasta odalarında kullanılacak yatak örtüleri koordine olmalı-tamamlayıcı olmalı,
  • İşlevsel açıdan depolama alanına sahip hasta yatakları tercih edilmeli,
  • Hastalar için seçilecek yataklarda güvenlik ve sağlamlık göz önünde bulundurulmalı,
  • Gençler için hasta odası dekorasyonu ve yatak dekorasyonu için nötr renkler tercih edilmeli,

Hasta odaları dekore edilirken renkli olmasına dikkat edilmeli, bu durum yataklarla uyum sağlamalı, alınacak yataklarda halı seçimine dikkat edilmeli, özellikle çocuk hasta odalarına eğlenceli halılar alınmalıdır.

Özetle hasta yatağı seçimiyle ilgili tüm seçimler ailelerin zevkine bağlıdır. Burada önemli olan ekonomi ve evlerin genişlik durumlarıdır. Evlere hasta yatağı almadan önce yatak ve hasta odaları metre ile ölçülmeli ona göre planlama yapılmalıdır. Mantıklı planlama ve doğru seçimler uyuma alanlarını daha eğlenceli ve daha işlevsel hale getirecektir.

Dekorasyon açısında oldukça önemli bir boyutta olan dekoratif hasta yatağı modelleri evlerin daha güzel ve daha dekoratif bir görüme sahip olmasını sağlamaktadır ve rahat bir ev olanağını sunmaktadır.

Haskar Hasta Yatakları

Geçirilen bazı rahatsızlıklar sonucunda sağlık açısından sıkıntılı zamanlar yaşanabilmektedir. Yaşanılan sağlık sıkıntılarına bağlı olarak belirli bir süre ya da sürekli olarak yatağa bağlı kalmak durumunda kalınabilmektedir. Bu gibi olumsuz durumlar yaşanırken, hem hastalar hem de hastalara bakmak yükümlülüğünde bulunan yakınları belirli sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Karşılaşılan sıkıntıları en aza indirebilmek açısından hasta yatakları kullanımı büyük fayda sağlamaktadır. Kaliteli ve işlevsel Haskar Medikal hasta yatakları sayesinde, hasta hem rahat şekilde vakit geçirebilmekte hem de tüm ihtiyaçlarını yataktan giderebilmektedir.

Hasta Karyolası Kullanımı

Hasta karyolaları hastane ve ev için rahat şekilde kullanılacak tarzda imal edilmektedir. Haskar Medikal hasta karyolaları gününü sürekli yatak üzerinde geçirmek zorunda kalan kişilerin, vücut bölgelerini hareket ettirebilmesini sağlayacak şekilde üretilmektedir. Özellikle hasta karyolalarının baş ve ayak kısımlarının hareketli olması sayesinde hastalar, gün içerisinde gerçekleştirecekleri oturma ve kalkma gibi eylemleri rahatlıkla yerine getirebilmektedir. Elektronik özellikler içeren hasta yatakları kumanda sistemi sayesinde kolaylıkla hareket ettirilebilmektedir.

Kumanda sayesinde hasta yatağının hangi bölgesi kaldırılmak isteniyorsa, o bölge ile alakalı kumanda üzerindeki tuşlara basmak yeterli olmaktadır. Ayrıca karyolalar içerisinde kullanılacak olan hasta yatağı iç kısmında hava dolaşımına imkan sağlayacak şekilde üretilmektedir. Bu özelliğinden dolayı hastalar yatar durumdayken terlemeleri halinde hiçbir sıkıntı yaşanmamaktadır. Yatakların içerisinde hava dolaşımının mümkün olması, uzun süre yatağa bağlı olan hastalarda bası yaralarının oluşmasını engellemektedir. Haskar Medikal tarafından satılan ve kiralanan yatakların kurulumu ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Hasta Karyolası Çeşitleri

Hastanın ve rahatsızlığının durumuna bağlı olarak seçilmek istenilen hasta yatakları ve hasta karyolaları oldukça bol seçenekler halinde bulunabilmektedir. Yatağı kullanacak hastaların ne kadar süre boyunca kullanım sağlayacağı, yatakları alma ya da kiralama sürecinde etkili olmaktadır. Ayrıca Haskar Medikal hasta yakınlarına satın almak yada kiralamak istedikleri yataklar ile alakalı gerekli olan tüm danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Firma tarafından sunulan hasta karyolaları 2 motorlu, 3 motorlu ve 4 motorlu olmak üzere farklı seçeneklere ayrılmaktadır.

Hasta Karyolası Çeşitleri

Hasta Karyolası Çeşitleri

Hasta karyolalarının çeşitleri arasında, alüminyum kaplamalı yan korkuluklu modeller, nikelaj kaplamalı yan korkuluklu çeşitler, ABS başlığına sahip hasta karyolaları, full ABS özellikli hasta karyolaları, antibakteriyel özellikli hasta karyolaları, ev kullanımı için özel olarak üretilen ahşap ve bazalı hasta karyolaları, asansör özelliğine sahip hasta karyolaları, lazımlıklı hasta karyolaları çocuklar için özel olarak üretilen hasta karyolaları, 4 parçalı hasta karyolaları ve manuel hasta karyolaları seçenekleri bulunmaktadır. Hasta karyolaları üretiminde kullanılan çelik malzemelerden dolayı yüksek ağırlıklara kolaylıkla dayanabilmektedir. Özellikle lazımlıklı olarak üretilen hasta karyolaları ve hasta yatağı kullanılmış oldukları ortamlarda elektrik gitmiş olsa bile, mekanizmasında bulunan pil özelliğinden dolayı işlevini sürdürmeye devam etmektedir.

Hasta Yatağı Seçenekleri

Hasta yataklarını seçerken de titiz davranmak gerekmektedir. Yaşanılan rahatsızlık süresince sağlıklı şekilde hayatı idame ettirebilmek açısından, doğru hasta yatağı seçimi yapmak hasta yakınları ve hastalar açısından faydalı olmaktadır. Fonksiyonel özelliklere sahip Haskar Medikal hasta yatağı sayesinde, uzun süre yatan hastaların vücutlarında oluşabilecek deformasyonların önüne geçilebilmektedir.

Haskar Medikal tarafından sunulan hasta yatağı modelleri arasında 4 parçalı hasta karyolalarına uygun şekilde üretilen hasta yatakları, lazer kesimli hasta yatakları, havalı hasta yatağı çeşitleri, boru tipi havalı hasta yatakları, anti bakteriyel özellikli kılıflı hasta yatakları, lazımlık bulunan hasta yatakları ve visco hasta yatakları bulunmaktadır. Özellikle lazımlıklı olarak üretilen hasta yatakları, hastaların her türlü ihtiyacını yatak üzerinde giderebilmesine imkan sağlamaktadır. Çocukların kullanabileceği özellikte, özel ölçülerde üretilen hasta yatakları da bulunmaktadır. Ayrıca hastaların yataktan düşmesi gibi sıkıntıları engellemek amacıyla, daha düşük boylarda hasta yatağı üretimi de yapılmaktadır.

Kiralık Hasta Yatakları

Yaşanılan hastalıklardan dolayı hasta yatağı kullanmak bir zorunluluk haline gelebilmektedir. Özellikle uzun süre boyunca hasta yatağı kullanımı sağlaması gereken kişiler, bu durumu Haskar Medikal hasta yatağı satın alarak çözümlemektedir. Ayrıca hasta yatağı konusunda hastalara ve yakınlarına SGK tarafından yatak tedariki de sağlanmaktadır. Fakat bu yardımı alabilmek için belirli şartları taşımak ve gerekli başvuruları yapmak gerekmektedir.

Kiralık Hasta Yatakları

Kiralık Hasta Yatakları

Uzun süreli olarak hasta yatağı kullanmayacak kişiler için ise satın almak büyük bir külfet haline gelmektedir. Kısa süreli olarak hasta yatağı kullanımı sağlayacak kişiler için hasta yatağı kiralama hizmetinden faydalanmak bütçeleri açısından oldukça fayda sağlamaktadır. Geçirilen hastalığın derecesine bağlı olarak kullanılması gereken hasta yatağı belirlendikten sonra uygun fiyatlara kiralama işlemi yapılabilmektedir.

Tedavi İçin Uygun Hasta Yatakları

Hasta Yatağı İmalat, Satış Ve Kiralama Hizmetleri

Hastanın konforunu sağlamayı hedefleyen bir çok hasta yatağı firmamızda oldukça çeşitli modelleriyle mevcut. İki motorlu hasta yatakları, üç motorlu hasta yatakları ve dört motorlu hasta yatakları da bu çeşitler arasında yer almaktadır. Hasta yatağı üretimi yapan firmamız, son derece güvenli malzemeler ile hastada terleme ve yatak yarası oluşmaması konusunda da uğraşıyor. Hasta yatağı konusunda uzman olan personelimiz işlerini dikkatle yapmaktadırlar. Ayrıca hasta yatağı kiralama işi yapan firmamızda uzaktan kumandalı hasta yatakları da bulunup, yatağın rahatça indirilip kaldırılmasını sağlıyor.

Ne Gibi Hizmetler Sunuyoruz?

Hasta yatağı kiralama hizmeti veren firmamız hastanın konforunu ve güvenliğini sağlamakla beraber bütçe konusunda da oldukça uygun fiyatlar sunmakta. Bunun yanında yatakların tümünde ürün garantisi de veriyoruz. Ürünlerin satışı konusunda müşteriye her türlü kolaylığı sağlamayı amaçlayan firmamız, hasta yatağı kiralama fiyatlarında taksit imkanları da sunuyor.

Firmamız kısa sürede satın aldığınız veya kiraladığınız hasta yatağı montajını ve kurulum işlemlerini tamamlıyor. Aynı zamanda firmamız tarafından satışa sunulan havalı hasta yatakları da hastaların rahatlığı için kurulan özel tasarım modeller arasındadır. Havalı hasta yatakları üretiminde kullanılan malzemeler yatağın içerisindeki havanın homojen bir şekilde yayılmasını sağlamaktadır. Ahşap ve kumaş özellikli tasarımlar yapan firmamızın hasta yatakları iki yıl garantili olup, bu süre içerisinde oluşabilecek tüm hatalar kendi tarafımızdan üstlenip giderilmektedir.

Havalı Hasta Yatağı

Havalı Hasta Yatağı

Doğru Modeller İçin Haskar Medikal

Haskar Medikal olarak, donanımlı, modern tıp tekniklerine uygun hasta yatakları ile hizmet sunmaktayız. Firmamız referansları, memnun müşteri kitlesi ile alanında parmakla gösterilmektedir. Modellerimizin sağlık açısından mükemmel donanımda olmasına, yedek parçaların sağlanmasına, maksimum kapasitede kullanılabilir olmasına özen göstermekteyiz. Hizmetlerimiz kapsamında, hasta yatağı kiralama ve satış işlemleri sunulmaktadır. Firmamız hakkında detaylı bilgileri sitemizden alabilir, iletişim ve destek hattı üzerinden devamlı şekilde bilgi ile yardım alabilirsiniz.

Hasta Karyolası ve Hasta Yatakları Özellikleri

Hasta karyolası modelleri ile hastaların iyileşme süreçlerinde maksimum fayda sağlanmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle, iç özelliklerinden fonksiyonel özelliklerine kadar tasarımların son derece ayrıntılı olması dikkat çekmektedir. Motorlu modeller 2, 3, 4 motorlu olanlardan seçilebilir. Motorlu yataklar, mekanik özellikleri olan, birçok fonksiyonda elektronik donanımı ile hareket kabiliyeti sağlayan tasarımlardır. Elektrik kesintilerinde yedek şarjı ile çalışma kapasitesine sahiptir. Öte yandan, ayak, baş kısımlarından fonksiyonları olduğundan, hasta günlük hareketlerini komutları vererek rahatlıkla yapabilir.

Dinlenme, tv izleme, okuma, oturma, uzanma, uyuma, yemek yeme gibi. Bu modeller, insan davranışlarına ve fiziksel yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır. Yatak kısmı, bedeni sarar ve vücut hareketlerine uyumlu şekilde hareket eder. Yatan hasta yatağa gömülmez, eğretide durmaz. Birebir bedeni sarar.

Hasta karyolası seçeneklerinde, ahşap detaylı olan modeller de tercih edilebilir. Buna göre, ahşap kenarları olan bu karyolalar, ev mobilyaları ile birebir uyumlu görünür. İç kısmı profesyonel bir hasta karyolası olmakla birlikte, dışarıdan ise tam bir ahşap yatak şeklinde görünmektedir. Model tam bir ev sıcaklığı sunmaktadır. Diğer modeller de son derece ince detaylarla tasarlanmaktadır. Yatakların kenar kısımlarında, özel pvc malzemeden korkuluklar bulunmaktadır. Hasta yatarken düşmez, bu bariyerler onu korur.

Hasta Yatağı Seçimi

Bariyerlere tutunarak, hasta yatarken dönebilir, doğrulabilir, bu korkuluklardan güç alabilir. Hasta karyolası ayaklarında, her yöne dönebilen, son derece kaliteli tekerlekler bulunmaktadır. Her yerde ittirilerek taşınabilir. Belirli yerde kilitlenebilir ve model sabitlenebilir. Yatakların son derece olay, temel temizlik ürünleri ile temizlendiğini de eklemek gerekir. Leke tutmayan malzemeler, aynı zamanda yapıları gereği anti bakteriyeldir. Mikrop tutmaz.

Hasta yatakları bakımından özenli tasarımlar da markamız ürünleri arasındadır. Hem karyola, hem de hasta yatağı seçimlerinde öncelikle doktora danışmak gerekmektedir. Tedaviyi yapan hekim, model ve kapsamı konusunda bilgi vermelidir. Bundan sonra, firmamıza da danışarak model seçimlerinizi yapabilirsiniz. Uygun şekilde seçilen hasta yatakları, en ağır tedavilerde bile, hastanın iyileşme sürecinde son derece etkili olur. Anti bakteriyel olmasına dikkat edilmelidir. Bu şekilde, hastanın yaşam alanın steril kalması sağlanır.

Hasta yatakları modelleri bakımından, birçok seçenek hastalarımız için tasarlanmaktadır. Şişme yani havalı yataklar bunların arasındadır. Özel pompası ile şişirilen bu yataklar oldukça sağlamdır. Çok hassas hastalar için idealdir. Yatalak hastalar ve yaşlılarımız için kullanılabilir. Yatak yaralarının açılması riski olan bu hastalarımızın tenleri çok hassastır. Çok kolay şekilde, devamlı yatmaktan kaynaklanan yatak yaraları açılabilir. Şişme yataklar bu riski son derece azaltır. Yatalak, ya da uzun süre yerinden kalkamayacak hastalar için lazımlıklı modeller de seçilebilir. Bunların özel lazımlık sistemleri bulunur ve tuvalet ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Ev Tipi Ahşap Hasta Yatağı Tasarımları

Hastalık kişilerin en rahat etmek dinlenmek istedikleri süreçtir. Hastalığın uzun sürmesi ya da kısa sürmesi önemli değildir. İstenilen şey kaliteli bir dinlenmedir. Refakatçi olacak olan kişilere de hareket kolaylığı sağlamaktır. Bu kaliteyi ve kolaylığı sağlamakta hasta yatağı konforu ve güvenliği ile doğrudan orantılıdır. Sağlık kuruluşlarında, ev içerisinde ve bakım evlerinde de rahatlıkla kullanılabilecek hasta yatakları imal edilmektedir. Hatta sadece satın alma değil kiralama ile de sahip olunabilir. Fiyat olarak yüksek olması caydırıcı bir unsur olmamalıdır. Hasta güvenliği ve rahatlığı iyileşme sürecini de arttıracaktır. Hastanın rahatlığı ve kendini güvende hissetmesi hastane ortamında da olsa evde bakımlarda da olsa öncelik verilmesi gereken detaylardır. Hasta karyolası almak artık çok daha kolay hale gelmiştir. Hastaların konforunu sağlamak için üretilen bu yataklar lazımlığı olan olmayan, kumandalı, 2 motorlu 3 motorlu, elektrikli, tekerlekli, ahşap olmak üzere birçok çeşitte üretilmektedir.

Motorlu Hasta Yatakları

Motorlu Hasta Yatakları

Hastaların kilolarına veya boylarına uygunluğu da düşünülerek imal edilen yataklar işlevsel açıdan rahatlık sağlar. Metal, demir, platin ve ahşap olmak üzere birçok çeşidi de bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarında metal ya da platin görmeye ne kadar alışkın olsak da ahşap tercihi genellikle evde bakımlarda ön plandadır. Telefon aracılığıyla dahi her eve her kuruma ve her bütçeye uygun yatak bulunabilmektedir.

Hasta Bakımında Güvenlik Ve Rahat Hareket Etmenin Önemli

Özellikle yaşı ilerlemiş ve ağır durumda olan hastalarda hasta yatakları koruma çubuklarıyla, yatış rahatlığıyla, baş veya ayak kısımlarındaki hareket manevra kalitesiyle hastalara kolaylık sağlayacaktır. Manevra rahatlığı hasta yakınları için de rahatlıktır. Yemek yedirme ya da uzun süreli yatışlarda ayak rahatsızlıklarında bu manevralar oldukça yardımcıdır. Güvenli olması kişiye psikolojik rahatlıkta vereceğinden iyileşme sürecinde hızlanma dahi görülebilir.

Rahat Hasta Yatağı Hastalığı Unutturur

Hasta yatağı ahşap görünümünde olduğunda görsel olarak eve uyumlu olmaktadır. Yanı sıra hastanın vücut şeklini de alabildiği için yüksek konfor sağlayacaktır. Hasta olan kişilerin en çok zaman geçirdiği alan olan bu yataklar ne kadar rahat ve konforlu olursa hastalıkta o kadar ikinci planda kalır.

Evde Hasta Bakımında Yatak Tercihi

Ev ortamında hasta bakmak sağlık kuruluşlarında bakmaktan daha zordur. İlgilenmek müdahale etmek rahatlığı sağlamak en önemlisi de güvenlik açısından ev tipi hasta yatakları tercihlerinde seçici olunmalıdır. Hastanın yataktan inmekte zorunlu olduğu durumlarda rahatlıkla yere temasını sağlamak adına yüksekliği, yatağın mekan kısımlarında terlemeyi önleyecek gözenekler, koku olmasını önleyecek hava sirkülasyonu özelliği, hastanın ilaçları ya da takılacak serumu için gerekli aparatlar ve en önemlisi de elektrik kesintisi olsa dahi cihazları çalıştırmaya devam edilmesi için bataryasının olması ve düşme ihtimaline karşı ayarlanabilir korkuluklar yatak tercihlerinde yer almalıdır.

Tekerlekli olarak üretilen bu hasta yatağı evde bakımlarda oda değiştirme durumlarında da kolaylıktır. Bazası ve yatak başı olan görüntüsü ile evde ve herhangi bir odada da görüntü sıkıntısı yaşatmayacaktır. Evde bakımlarda yatak tercihleri doktorlardan da tavsiye alınarak hastaya uygun özelliklere göre alınmalıdır. Hastanın konforu için yatağa yattığında vücudunun şeklini alan visco yatak tercih edilmelidir. Çünkü bu yatak çeşidinin içerisinde yay bulunmamakta ortopedik ve özellikle uzun süreli yatan hastalarda yatak ağrılarını giderecek özelliktedir. Böylelikle kişi hastalığının yanı sıra bir de bu ağrılardan şikayetçi olmayacaktır.

Evde Bakım İçin Tasarlanmış Hasta Yatakları

Evde Bakım İçin Tasarlanmış Hasta Yatakları

Ahşap Yataklardaki Özellikler

2 motorlu olarak üretilmektedir. Ahşaptan yapılan bu hasta yatağı görüntüsüyle de dikkat çekmektedir. Temizliği kolay anti-bakteriyel özelliği bulunmaktadır. Ayrıca demir ya da metal karyolalarda olan gıcırdama, renk atma, demir kokusu gibi olumsuz özellikleri de olmayacağı için anti-stres özelliği de ön plana çıkacaktır. Ev yatağı görüntüsünde olan bu ahşap hasta karyolası hasta kişileri hastane ortamından da uzaklaştırmak için ideal bir seçim olacaktır.

Felç gibi uzun süreli yatış gerektiren sağlık sorunlarında yatak yarası adı verilen yaralar oluşmaktadır. Bu yaraların daha aza indirgenmesi için ahşabın ferahlığı anti-bakteriyel özelliği doğru bir seçim olacaktır. Tabi yanı sıra yatağın boru tipi, baklava tipi ve pozisyon aldıran havalı yatak tipi özellikleri de seçim yaparken kriterimiz olmalıdır. Hastanın sağlığı, konforu, güvenliği ve iyileşme sürecinin hızlanması için hasta karyolası; kendini hastane odasından uzaklaşmış psikolojik olarak rahat hissetmesi için de ahşap yatak tercih edilmelidir.

Kaliteli Hasta Yatağı Tasarımları

Mükemmel Tasarımlı Hasta Yatakları Haskar Medikal’ de İmal Ediliyor

Tedavi sürecini yatakta geçirmek zorunda kalan ve yatağa bağımlı olan hastalar için hasta yatağı yaşanan sürecin daha rahat geçirilmesi açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Hasta yataklarını kullanan kişiler için ürünlerin rahat ve güvenli olması gerekmektedir. Kullanıldığı hastalığın derecesine bağlı olarak seçilmesi gereken yatak çeşitleri de farklılık göstermektedir. Hastaların rahat şekilde hareket edebileceği ve mekanizma olarak yatağın kolay şekilde başka yere taşınabilecek şekilde tasarlanmış olması, hasta yakınlarına büyük avantaj sağlamaktadır.

Motorlu hasta yatağı tasarımı

Motorlu hasta yatağı tasarımı

Geçirilen zor zamanların işlevsel bir hasta yatağı sayesinde konforlu şekilde atlatılabilmesi mümkün olmaktadır. Hasta yatağı satışının yapılmasının yanı sıra hasta yatağı kiralama hizmeti de verilmektedir. Kullanım sağlayacak kişilerin mağdur olmaması açısından satış ve kiralama hizmetleri oldukça uygun fiyatlarda tutulmaktadır. Yatakların çeşidine bağlı olarak fiyatta değişiklik göstermektedir. Özellikle hasta yataklarının uygun fiyatlara kiralanabiliyor olması, yatağa bağımlı hastaların bakımını üstlenen kişilerin bütçesini yormamaktadır. Kiralama hizmeti belirli süre hasta yatağı kullanması gereken kişiler açısından büyük yarar sağlamaktadır.

Hasta Yataklarının Özellikleri

Gelişen teknoloji ile birlikte medikal sektörü tarafından insanlara sunulan ürünler daha kullanışlı hale gelmektedir. Medikal ürünler arasında önemli bir yere sahip olan hasta yatakları farklı seçenekler halinde müşterilere sunulmaktadır. Yataklar üretilirken eskisine oranla daha fazla detaylandırılarak piyasaya sürülmektedir. Hastalar tarafından ihtiyaç duyulabilecek her ayrıntı üretim sırasında hesaba katılmaktadır. Yaşanılan hastalıkların çeşidine bağlı olarak özel hasta yatakları da üretilmektedir.

Hastalar rahatsızlıklarından dolayı pozisyon değiştirmek ya da vücutlarının belirli bölgelerini hareket ettirmek zorunda kalabilmektedir. Yataklar vücuttaki belirli bölgeleri hareket ettirebilmesinden dolayı vücut fonksiyonları üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Hasta yatakları kolay şekilde kullanılabilecekleri alanlara kurulabilmektedir. Hasta yakınlarına yatakların kurulumu ile alakalı gerekli hizmet ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca yatakların kullanımı sırasında meydana gelebilecek teknik sorunlar ve ihtiyaç duyulabilecek yedek parça temini konusunda gerekli olan tüm yardım sağlanmaktadır.

İki Motorlu Hasta Yatakları

İki motorlu olarak üretilen hasta yatakları 150 kilograma kadar ağırlık taşıyabilme kapasitesine sahip bulunmaktadır. Bu yataklar eni 90 cm boyu ise 190 cm boyutlarında üretilmektedir. İki motorlu hasta yatakları elektrikle çalışmaktadır. Yataklar üretilirken kullanılan elektrik kabloları hastaların rahatsızlık duymayacağı şekilde konumlandırılmaktadır. Elektrik kabloları yatakların arka bölümünde yer almaktadır.

Çift motorlu hasta yatakları

Çift motorlu hasta yatakları

Yatakları kullanan hastaların düşmesi gibi sıkıntılı durumları ortadan kaldırabilmek amacıyla, yatakların kenarında sağlam ve güvenilir korkuluklar bulunmaktadır. Yataklar kumanda sistemi ile hareket ettirilmektedir. Bu sistem sayesinde yatan hastaların vücutlarının hangi bölümü hareket ettirilmek isteniyorsa kumandadan gerekli ayarlamaları yapmak yeterli olmaktadır. Kumandanın üzerinde bulunan bölümler sayesinde hareket ettirilmek istenilen vücut bölgesi, istenilen yüksekliğe ve alçaklığa ayarlanabilmektedir. Kumanda sisteminin basit ve kullanışlı olmasından dolayı hasta yakınları yanı sıra hastalarda yatağı istedikleri gibi hareket ettirebilmektedir. İki motorlu hasta yataklarının yerden yüksekliği de istenilen seviyeye kolaylıkla ayarlanabilmektedir.

Üç Ve Dört Motorlu Hasta Yatakları

Üç ve dört motorlu hasta yatağı çeşitlerinde ağırlık taşıma kapasitesi daha da yükselmektedir. Bu yataklar 200 kilograma kadar ağırlığa dayanabilmektedir. Vücudun farklı bölgeleri bu yataklarda da rahatlıkla hareket ettirilebilmektedir. Yatağın birçok bölgesinin hareket ettirilmesinin yanı sıra asansör sistemi de motorlu yataklarda yer almaktadır. Asansör sistemi sayesinde belirli bir ağırlığın üzerindeki hastalar yatağın üzerine oturup kalkarken büyük kolaylık sağlanmaktadır.

HM-3500 3 Motorlu Full Abs Hasta Karyolası

HM-3500 3 Motorlu Full Abs Hasta Karyolası

Hasta yataklarının sabit şekilde kullanılmak zorunda kalınmasının önüne geçmek amacıyla, ayak bölümlerinde tekerlekli sistem bulunmaktadır. Böylece hasta yatakları istenilen yer ve bölgeye kolaylıkla hareket ettirilebilmektedir. Yatağın yerini değiştiren kişi içinde tekerlekler büyük avantaj sağlamaktadır. Tekerlekli sistem bulunan hasta yataklarının yeri değiştirildiğinde yeni yerlerinde kolayca sabitlenebilmeleri açısından yatakların tekerleklerinde ayrı bir mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizma sayesinde yatakların yeri değiştirildikten sonra oldukça kolay şekilde oldukları yere sabitlenebilmektedir.

Havalı Yataklar

Farklı hasta yatağı seçenekleri arasında bulunan havalı yataklar, kullanan kişilerin vücutsal özelliklerine bağlı olarak şekil değiştirebilmektedir. Bu yataklar en fazla da bu özelliğinden dolayı tercih edilmektedir. Hasta yatar durumdayken aldığı pozisyona bağlı olarak yatakta kendini şekillendirmektedir. Üretilen havalı hasta yatağı çeşitleri farklı tüm karyola ve yatak seçeneklerine uyum sağlayabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı havalı hasta yatakları evlerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yetişkinler için özel olarak üretilen havalı hasta yataklarının yanı sıra çocuklar için tasarlanmış olan farklı yatak ve karyola seçenekleri de bulunmaktadır.

Havalı yatak çeşitleri

Havalı yatak çeşitleri

Hareketli Hasta Yatakları

Bedensel rahatsızlıklar ve diğer sağlık sorunlarına özel yatak çeşitleri bulunmakta. Yatak çeşitleri ve otomatik ayar özellikleri ile ev, iş ve hastanelere üretilen yataklar sayesinde hastaların daha rahat edilmesi amaçlanmıştır. Hasta yatakları kişilerin sağlık sorunları, hareket kabiliyeti, bedensel rahatsızlıkları ve yatağa bağlı yaşama durumlarına göre değişir. Yatak üretiminde kullanılan kaliteli malzemeler ve konforlu dokusu sayesinde tercih edilen yatak markası haline gelmiştir. Toplu siparişler de ve özel üretim yatak siparişlerinde indirime gidilen çeşitleri ile birçok özelliğe sahip ürünlerden birine sizde sahip olabilirsiniz.

Hasta Yatak Modelleri

Hasta yatağı kullanım amacı ve bulunduğu yere göre değişebilir. Hastaneler için üretilen ve satışı yapılan yatak modelleri farklı özelliğe sahiptir. Standart yataklar, ayarlanabilir yataklar ve uzaktan kumandalı yataklar ile istenilen şekle getirilen yapıya sahiptir. Katlanabilen yatakların yanında, masaj özelliğine sahip teknolojik yataklar da vardır. Fizik tedavi hastalarına özel yataklar da bulunmakta. Ortopedik yataklar olması ve uzun ömürlü kullanım şekli ile memnun kalma garantisi verilmiştir. Masaj yapan ve titreşimli yataklar hastaların hareket halinde olmasını ve kan dolaşımını hızlandıran türdedir. Sinir sistemi, dolaşım sistemi ve kan dolaşımına iyi gelecek titreşimli terapi yatakları mevcuttur.

Hasta Yatak Modelleri

Hasta Yatak Modelleri

Ortopedik Yatak ve Çeşitleri

Hasta yatakları kişilerin bedensel durumuna göre ayarlanan ve katlanabilir yapıya sahip olması gerekir. Uzun süre yatağa bağlı yaşayan hastaların yattıkları ve oturdukları ortopedik yataklarda rahatsız olmadan diledikleri gibi hareket edebilirler. Kemik kırıkları, zedelenme ve hasarlarına özel ayarlanabilen ortopedik yataklar ile hastaların iyileşme süresi hızlanırken; ağrı çekmeden rahat bir şekilde uzanmaları sağlanır. Her yaş ve kilo ağırlığına göre bulunan ortopedik yatak modellerine ait ürünleri sipariş edebilirsiniz. Yatak çeşitleri kataloğu ile internet sitesinde bulunan arama kategorisi ile istenilen çeşit bulunabilir.

Uzaktan Kumandalı Yataklar

Bedensel olarak el ve ayaklarını kullanmakta zorluk çeken hastalar için kumanda ile çalışan yataklar geliştirilmiştir. Yükseltilen, alçaltılan, katlanan, masaj yapabilen ve gerektiğinde hastalara duş aldırılan modelleri vardır. Sürekli yatağa bağlı olan hastaların kalkmaları ve yürümeleri de bu oranda zor olacaktır. Hasta yatağı üretim şekli olarak bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretilmiştir. Tuvalet, lavabo ve banyo ihtiyaçlarının yatakta giderilmesi için özel bölmeleri ve gizli yatak eklentileri vardır. Kumanda fonksiyonları sayesinde yatağı birçok pozisyona getirebilir ve ayarlaması yapılabilir.

Kumandalı Hasta Yatakları

Kumandalı Hasta Yatakları

Hastane ve Evlere Özel Yatak Modelleri

Hasta yatakları farklı ebatlarda olup, hastanın durumuna göre özel üretilmiş modelleri de mevcuttur. Evde yatalak olan hastaların rahat etmesi ve gün boyu yatmış olduğu yatakta fiziksel ağrılara maruz kalmaması için farklı modeller üretilmiştir. Standart hasta yatağı ve baza şeklinde olan çeşitleri ile ekonomik fiyatlarda ürün bulmanız mümkün. Hastane yatakları; hastaların sağlık problemine, fiziksel rahatsızlıklarına ve hareket şekline göre farklı özelliklere sahip olabilir. Daha fazla özellikte kaliteli hasta yatakları için toplu siparişler alınmakta. Evde bakımı olan ve yata bağlı yaşayan kişiler için ihtiyaçlarını karşılayan türlere de yer verilmiştir.

Konforlu ve Kullanışlı Yataklar

Hasta yatağı normal yataklara göre daha farklı ve çok amaçlı olması gerekir. Standart yatakların kullanıldığı hasta yataklarında kişiler rahatsız olur ve istedikleri gibi hareket edemeyebilir. Hastaların yanlarında birileri olmadan da hareket etmelerini sağlayacak yataklar üretilmiştir. Hastaların ihtiyaçlarını yatakta görebilecekleri şekilde düzenlenmesi ve otomatik yatak ayarları ile diledikleri şekle getirmeleri amaçlanmıştır. Yatağın konforlu ve özellikle ortopedik olması hastaların rahat etmesini sağlayacaktır. Kullanışı yatakların garantili olması ve üretimlerinde kullanılan malzemelerin dayanıklı olması nedeni ile ürünler uzun ömürlüdür. Her türlü cebe uygun olan fiyatları ile rahat yataklarda yatılması hedeflenmiştir.

Konforlu bir hasta yatağı modeli

Konforlu bir hasta yatağı modeli

Haskar Özel Üretim Yatakları

Sıradan yataklar ve ev yatakları dışında üretimi sağlanan hasta karyolası modelleri de mevcuttur. Kişilerin fiziksel durumları göz önüne alınarak önerilen yatak çeşitlerinde uygun olanını tercih ederek sipariş verilebilir. Yatak kiralama ve satışları ile özel üretim olan ürünleri katalog modellerinden inceleyebilirsiniz. Yatak siparişi, toplu siparişler ve yapımı için firmanın internet sitesi üzerinden iletişim kurulabilir. Renk ve baza çeşitleri ile beğendiniz yatak modelinin üretimi, satışı yapılmakta. İsteğe göre ve hastanın durumuna göre üretilen yatak siparişlerine de yer verilmiştir.

Hasta Yatağı İstanbul

Hastalık çeşitleri her geçen gün artıyor. Hasta olan bir insanı daha rahat bir ortamda yaşatmak için hasta yakınlarına bazı görevler düşmektedir. Hasta olan kişi yatağa bağımlı ise ona özel konfor tedbirleri almak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi hasta yatağı seçimidir. Hasta yatağı tüm hastalar için özel bir öneme sahiptir. Hastalık acılarını biraz olsun azaltmak için konforlu ve rahat bir yatakta yatmak her hastanın hakkıdır.

Hasta Karyolası Üretimi

Ülkemiz artık hasta karyolası üretimi açısından oldukça büyük bir yol kat etmiş durumda bulunmaktadır. Hasta karyolaları için önemli ayrıntılar düşünülmüştür. Bu ayrıntılar hastanın öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Hastalıklara göre özel yataklar tasarlanmıştır.

Hasta, motorlu yataklar sayesinde yatak üzerinde oturma pozisyonuna gelebilmektedir. Hasta, rahatsızlığı sebebiyle sürekli aynı pozisyonda kalamayacaktır. Ağrı olduğu zamanlarda ayaklarını dinlendirmek yada ağrısını hafifletmek için ayaklarını havaya kaldırmak isteyecektir.

Hasta Yatağı Üretimi

Hasta Yatağı Üretimi

2, 3 ve 4 motorlu hasta yatakları her biri ayrı ayrı hastanın rahatlığı için tasarlanmıştır. Düşme ihtimaline karşı yatak kenarlarına demirden tutma yerleri yapılmış korkuluklar dizayn edilmiştir. Hasta oturur pozisyona geldiğinde bu korkuluklardan tutarak kollarını dinlendirebilir.

2 Motorlu hasta yataklarında 150 kg taşıma kapasitesi mevcuttur. Yatağın eni 90 cm boyu 190 cm ebatlarında üretilmiştir. Yatakların motoru elektrikle çalışmaktadır. Kablolar arka taraftadır ve hastaya hiç bir şekilde temas etmemektedir. Yatak kenarlarına demirler konularak hastanın düşme ihtimali düşünülmüş ve düşmesi bu sayede engellenmiştir. Baş ve ayak bölümlerinde istenilen yüksekliği ayarlamak için kumanda sistemi düşünülmüş yatak kenarlarına, ayak ve baş kısmına gömülü olan düğmeler sayesinde hasta kafasını koyduğunda yatak kenarındaki bir tuşla bu yüksekliği kendisi de ayarlayabilir. Yada hasta yakınları yatağın diğer tarafından bu tuşlara dokunarak hastanın kafasının ve ayağının istediği konuma gelmesini sağlayabilmektedir. Ayrıca yatağın yerden yüksekliğini ayarlama fonksiyonları yine tuşlar tarafından yapılabilmektedir.

Motorlu Hasta Yatakları

3 ve 4 motorlu hasta yataklarında 200 kg taşıma kapasitesi mevcuttur. Ayak ve baş kısmını hareket ettirerek ayarlama işlemi bu yataklarda da yapılabilmektedir. Asansör sistemi bütün motorlu hasta yataklarında kullanılmakta ve rahatlık açısından çok büyük yol kat edilmiş durumdadır. Ağır bir hastayı yatağın üzerine oturtmanın zor olduğu ayrıntılarıyla düşünülmüştür. Hasta karyolalarının ayak kısımlarında tekerlekli sistem düşünülmüştür. Hastayı gerekli yerlere götürmek için oldukça önemli bu sistemde yatağı olduğu yerde sabit bırakmak için (hareket etmesini önlemek için) el krankları tasarlanmıştır. Yatak tekerleklerindeki kilit sistemi yatağı güvenli hale getirmiş durumdadır.

Motorlu Hasta Yatakları

Motorlu Hasta Yatakları

Havalı Hasta Yatakları

Hastanın bir diğer ihtiyacı olan havalı yataklarda boru biçiminde olan havalı yataklar üretilmiştir. Hastanın vücuduna göre kendiliğinden yatak şekli değişmektedir. Her türlü karyolaya ve yatağa uygun olan havalı yataklar üretilmiştir. Hasta ihtiyaçları açısından düşünüldüğünde çocuklar için de özel olarak tasarlanmış havalı yataklar ve karyolalar bulunmaktadır. Üretimi yapılan bu ürünler sadece hastanede yatarken değil evde de ihtiyacı olan hastalar için düşünülmüştür. Hasta yatakları İstanbul ili ve ilçelerine firmamız tarafından ulaştırılmaktadır.

Havalı Hasta Yatakları

Havalı Hasta Yatakları

Ev Tipi Hasta Yatakları İstanbul

Ev içine uygun olan modelleri de bulunmaktadır. Kolay kurulumu sayesinde ev içinde de kolayca kullanılabilmektedir. Yatalak yada felçli yakını olan kişiler hasta yataklarını satın alma yada kiralama hizmetinden de yararlanmaktadırlar. Hasta yatağı satışı yapan yerler aynı zamanda hasta yatağı kiralama hizmeti de vermektedir. Bu hizmeti veren firmalar hasta karyolası İstanbul, İzmir ve Ankara gibi bir çok ilde faaliyet göstermektedir. Hasta yatağı kiralama hizmetleri ve satış hizmetleri için taksitli seçenekler de mevcuttur. Hasta karyolası satış ve kiralama hizmetleri çok yüksek fiyatlı değildir.

Motorlu hasta yatağı

Hastalarımız bizim için çok değerli ve her hasta en uygun koşullarda tedavi edilmeyi hak ediyor. Her hastalığın tedavisi nasıl farklı ise, her hastanın kullanması gereken hasta yatağı da farklıdır. Doktora ve tedaviyi yapan sağlık kurumuna danışarak uygun hasta yatağı ve hasta karyolası modelinin seçilmesi gerekir. Bilinmelidir ki, hasta bakımları ve tedavileri sadece hastanede olmaz. Hastaneden ayrılan hastaların evde bakımları da çok önemlidir. Bu nedenle, tedavisinde gerekli görülen hastaların evlerinde uygun hasta yataklarında bakılması gerekir. Haskar Medikal bünyesinde son derece kaliteli ve donanımlı hasta yataklarının kiralanması veya satın alınması mümkündür.

Haskar Medikal Hasta Yatakları Modelleri ve Özellikleri

Haskar Medikal, uzun yıllardır sağlık sektöründe ürünleri ile öne çıkan bir firmadır. Hasta karyolası ile hasta yatakları ve hastaların bakımı için gerekli yardımcı malzemelerin temini için son derece güvenilir bir firmadır. Kiralama ve satın alma noktasında, ekonomik rakamlar hastalara, hasta yakınlarına sunulmaktadır. Ücretsiz montaj ile yatakların ev ortamında kurulması sağlanır. Bundan sonra devamlı şekilde hasta ve yakınları ile iletişim içinde kalınmakta, herhangi bir sorun olması durumunda yardımcı olunmaktadır. Markanın modelleri, kalite belgeli, model ve yedek parça temini garantili olarak kiralanmakta ya da satışa sunulmaktadır. Yedek parça temini bakımından markanın geniş imkanları sunması kullanım sırasında çok avantajlıdır.

Haskar Hasta Yatakları

Haskar Hasta Yatakları

Uygun Fiyatlara Kiralama ve Satış İmkanları

Haskar Medikal hasta yataklarını kiralamak ya da satın almak için firma ile iletişime geçilebilir. Çok farklı hasta karyolası modelleri, uluslararası firmalara takip edilerek, en son gelişmeler dikkate alınarak tasarlanmaktadır. Modellerin ayak kısımları, 360 yöne hareketlidir. Sabitlenme özellikleri de bulunmaktadır. Karyolaların kenar kısımlarında ve baş ile ayak kısımlarında özel korkulukları bulunmaktadır. Kolay temizlenen modellerin korkuluk kısımları anti bakteriyel olup, hastaların tutunması, denge alması noktasında avantaj sunmaktadır. Motorlu karyolalar son derece kullanışlıdır.

Elektrik aksamı ile çalışma özellikleri bulunmaktadır ve elektrik kesintisi durumunda belirli bir süre yedek şarjı devreye girmektedir. Motorlu olmaları, otomatik çalışma özelliklerinin olmasını sağlar. Ayak ve baş kısımlarından birçok açıdan sabitlenmesi mümkündür. Çok farklı pozisyonlarda ayarlanabilir.

Hasta Yatağı Seçimi

Hasta yatakları bakımından, yine hastaların fiziksel özelliklerine göre seçim yapılması gerekmektedir. Anti bakteriyel hasta yatakları, mikrop kapılmaması ve steril ortamın sağlanması için avantajlıdır. Elektrikli hasta yatağı, felçli hastalar için özel donanımlı felçli hasta yatağı modelleri, yatak yaralarının oluşmaması için tasarlanan, yatalak hastalar için imal edilen havalı hasta yatağı seçilebilir. Yatalak hastalar için de yatalak hasta yatağı modellerinin seçilmesi çok önemlidir.

Hasta yataklarının yanlarında serum askılıkları bulunmaktadır. Bu şekilde, evde bakım sırasında serum takılması mümkün olur. Askılıklar dört adettir ve hastanın farklı yatış durumuna göre kullanılabilir. Hastaların yatakta gömülmesini ve çökmesini önleyen, özel sertlikte şilte dokusu yatak üzerinde rahat kullanım sağlar. Motorlu modellerde, 2 yıl motor garantisi de sunulmaktadır.

Hasta yatağı kiralama ya da satın alma işlemleri için firma ile hem site üzerinden, hem de çağrı merkezinden iletişime geçilebilir. Model seçimi yapıldıktan sonra, firma ekipleri gelecek ve montajı ücretsiz şekilde yapacaktır. Yürüteç, sandalye, hasta tuvaleti gibi yardımcı ürünlerin de markadan temini mümkündür. Yine uygun fiyatlı şekilde alınabilir.