Yazılar

Hasta Yatağı Bağışı

Hasta yatağı kavramı, adından da belli olduğu üzere hastane adından almıştır. Bildiğimiz yataklardan farklı üretilip, hastaya uygun biçim de hastane veya ev ortamında kullanılmaktadır. Yaşamımızı sürdürebilmek için de önemli olan bir faktör elbette sağlık. Fakat her yaşta, genetik olabilen veya sonradan oluşan rahatsızlıklar sağlığımızı bozabilmektedir. Bununla birlikte, yaşam kalitesini yükseltmek ve hastaların daha rahat yaşamını sürdürebilmeleri ve tedavi olabilmeleri için “hasta yatağı” bağışı yapılabilir.

Çevrenizdekilerin yaşam kalitesini yükseltin

Hastanelere yapılan bağışlar olabilir. Evlerde yatalak hastalara yapılan bağışlar olabilir. Özellikle Onkoloji hastası olan hastalara çok daha gerekli olan “hasta yatağı bağışı” yapılabilir. Bu bağışları yaparken, Sivil Toplum Kuruluşları ile  organizasyonlar   düzenlenebilir. Farklı kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek araştırmalar yapılabilir.

Hasta Yatağı Bağışı Neden Yapılmalıdır

Neden “hasta yatağı bağışı” yapmalıyız? Çünkü; sağlık önemli bir unsur. Hepimizin başına gelebilecek herhangi kötü bir durumda ihtiyaç duyabileceğimizi düşünerek bu konuda yardımcı olmalıyız. Düşünün ki; yatağa bağımlı bir gencin daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabiliriz. Örneğin; bakıma muhtaç yaşlılarımız için bu yataklar her zaman büyük ihtiyaç. Ağır hastalığı olan tedavi sırasında konforlu ve dikkatli bir şekilde daha rahat olmasını sağlayan özellikte olan yataklardır. Bu yataklar çok çeşitli ve özellikli olabilmektedir. Her zaman ihtiyaç duyulan bir hastane demirbaşıdır.

Bağış Ve Yardım Amaçlı Hasta Yatakları

Bağış Ve Yardım Amaçlı Hasta Yatakları

Hasta Yatakları Bağışı Yapın

En çok ihtiyaç duyulan hasta yatakları; köy, kasaba ve küçük yerleşim birimlerinde sağlık kuruluşlarında kalmaya elverişli olmayan hastalar bu yataklara ihtiyaç duymaktadır. Hasta yatağı bağışı, haliyle hem maddi hem manevi anlamda insanlarımıza ulaştırabileceğimiz en önemli ihtiyaç malzemelerinden biridir. Bakımları ve tedavilerini kolaylaştırması açısından büyük önem taşır. Bu gibi yerleşim birimlerinde olan Kurum ve kuruluşlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar bir araya gelerek veya kendi bünyelerinde hasta yatağı bağışı yapmaktadırlar. Çeşitli görsel medya, gazete,dergi gibi yayın organlarıyla da çalışmalar yapılarak daha fazla hastaya ulaşılıp, bağış yapılmasını sağlayabiliriz.

Günümüzde oluşan çevresel faktörler, hastalıklar ve nüfus artışına orantılı bir çok nedenden dolayı hasta sayısı giderek artmıştır. Haliyle hasta yatağı ihtiyacı da buna oranla artmaktadır. Bütçe olarak ta bu yataklar özeliklerine göre  fiyatları değişebilmektedir. Herkesin alabileceği bir bütçede de olmadığı için, bağış bu yüzden çok önemli. Çok zor şartlarda olan hastalar var. Onlara bu konuda yardımcı olabiliriz.

Çevrenize faydalı olun. Bu bir sosyal sorumluluğumuzdur.

Hastanelere yapılan “hasta yatağı bağışı”, yapılan kurum tarafından desteklenerek başka kurumlara örnek olabilecek sosyal sorumluluk projesi adı altında teşvik edilebilir. Hastanelere, Diyaliz Merkezleri’ne, Yaşlı ve Bakım Evleri’ne, Huzur Evleri’ne, Çocuk Esirgeme Kurumları’na, Özel Rehabilitasyon Merkezleri’ne hasta yatağı ihtiyacı çok daha fazla olabilmektedir.

Bunun için yapılacak “hasta yatağı yardımı” hastaların daha uygun koşullarda tedavi olabilmelerine olanak sağlayacaktır. Adından da belli olduğu gibi bu yataklar özel yataklar olup, kişinin vücut yapısına, kilosuna, rahatsızlığına ve bir çok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Daha konforlu daha rahat ve tedavi süresine de olumlu yönde etkisi olacağı için ‘’hasta yatağı bağışı’’ yapılmalıdır.

Her insan bir adaydır. Hayat elbette her zaman kolay değil. Sağlığımız bozulabilir ve ya yakınımızda ki insanların başına gelebilir. Duyarlı olmalıyız. Hasta yatağı bağışı hakkında kurumlar ve kişiler bilgilendirilebilir. Broşürler bastırılabilir. Çeşitli etkinlikler düzenlenerek Vakıf, dernek, sanayi odaları, işletmeler bu sayede bir çok hastaya ulaşabilir. Böylece; faydalı olmak, manevi huzur bulmak, hastalara yardım etmek hem görevimiz hem de yaşam felsefemiz olmalıdır. Bir hastaya verilebilecek en güzel hediye, onun daha konforlu bir tedavi süreci veya yaşamını kolaylaştıracak yegane bir sebep olmak bu açıdan büyük önem taşır. Bu yüzden bağış önemlidir.